Qui som

Volem donar un context per al complet desenvolupament dels músics de la Garriga. L’Aula, a més, la formen els membres d’El Gremi, una entitat que també duu a terme activitats de formació, escèniques, artístiques i de gestió.

METODOLOGIA

L’aprenentatge amb grup:
Al llarg de la vida, les persones passem diverses fases d’aprenentatge, aquest sempre s’ha realitzat en grup (a l’escola, l’institut, la universitat,…), en canvi, en l’àmbit de la música i en concret de l’instrument, l’aprenentatge s’ha vingut realitzant de manera individual. Seguint noves teories pedagògiques musicals, a l’Aula de Música moderna i Tradicional proposem un aprenentatge de l’instrument col·lectiu.
Creiem que les classes han de ser en col·lectivitat sempre que es pugui i on tocar, cantar, ballar, crear o expressar en grup sigui la base de l’aprenentatge.
La interacció entre professor i alumne és important i dona molts fruits si hi ha bona comunicació, però la interacció entre iguals sempre és més gran.Per això creiem que dins les classes en grup s’ha de potenciar el treball cooperatiu entre iguals per així incentivar el gaudi col·lectiu de la música, la motivació i la implicació en un grup.
En el mètode clàssic de l’aprenentatge de la música, el llenguatge musical i l’instrument s’aprenen per separat. A l’Aula de Música Moderna i Tradicional proposem un mètode pedagògic que fusiona els dos aprenentatges i els fa avançar en paral·lel. Així doncs, els alumnes adquireixen els conceptes musicals a la vegada que els posen en pràctica amb l’instrument, fent que l’aprenentatge sigui més àgil, dinàmic i engrescador.
L’avaluació de l’alumnat
A l’Aula de Música Moderna i Tradicional de la Fundació Martí l’Humà, plantegem la música des de la seva vessant més lúdica, per tant no volem que els alumnes se sentin pressionats per cap tipus d’avaluació.L’avaluació de l’alumnat serà continuada durant el seu procés d’aprenentatge. No es faran avaluacions finals, ni exàmens, ni proves d’accés de cap tipus.
Està previst que els alumnes faran moltes activitats al poble i pel poble i aquest és un fet més significatiu que qualsevol tipus de prova o examen que es pogués dur a terme.
El professor, l’alumne i la família faran un seguiment de l’aprenentatge a través de tutories i trobades entre el professor i l’alumne, el professor i la família i també entre les tres parts implicades.